12  

งาน บิ๊กซี ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

อำเภอเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี

Sales Administration Officer (Contract staff) for Hadyai branch

จังหวัดลพบุรี - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

จป. วิชาชีพ

จังหวัดลพบุรี

IT Support Officer

จังหวัดลพบุรี

ช่างไฟฟ้า

อำเภอชัยบาดาล, จังหวัดลพบุรี

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงยานพาหนะ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: ลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : ลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าประจำฟาร์ม

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนักงานประจำร้าน ในเขตจังหวัดลพบุรี ได้แก่ สาขา ท่าโขลง พัฒนานิคม (ตลาดเกษตรพัฒนา) หนองม่วง ตลาดสระแก้ว โคกตูม บางจากนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี - 9,000-16,000 บาท/เดือน