13  

งาน บิ๊กซี ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้างานปฎิบัติการคลังวัตถุดิบ ( โรงงาน BTG -LR 2 ลพบุรี )

จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก - รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน - ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้มีลูกค้าค้างชำระค่างวดเกินกว่าที่บริษัทฯกำหนดไว้

จังหวัดลพบุรี

พนักงานขายประจำห้าง(BA) สุพรรณบุรี,ลพบุรี,สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุพรรณบุรี - จังหวัดลพบุรี

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

อำเภอเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี

Beauty Advisor, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอาง Oriental Princess, Cute Press: ลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

BA, Beauty Expert, พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Cute Press, ที่ปรึกษาความงาม, PC, PR, Sale : ลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ Oriental Princess ประจำจังหวัดลพบุรี

SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC - จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงยานพาหนะ

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี

ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (ลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

วิศวกรไคเซ็น ( ประจำโรงงานลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าประจำฟาร์ม

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/วิศวกรผลิต

อำเภอเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนักงานประจำร้าน ในเขตจังหวัดลพบุรี ได้แก่ สาขา ท่าโขลง พัฒนานิคม (ตลาดเกษตรพัฒนา) หนองม่วง ตลาดสระแก้ว โคกตูม บางจากนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี - 9,000-16,000 บาท/เดือน