5  

งาน บิ๊กซี ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดลพบุรี

ธุรการ (ประจำไซด์งาน จ.ลพบุรี)

อำเภอสระโบสถ์, จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Supervisor) ประจำโรงงานลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนักงานประจำร้าน ในเขตจังหวัดลพบุรี ได้แก่ สาขา ท่าโขลง พัฒนานิคม (ตลาดเกษตรพัฒนา) หนองม่วง ตลาดสระแก้ว โคกตูม บางจากนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี - 9,000-16,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.ลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี