16  

งาน บิ๊กซี ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จังหวัดลพบุรี - จังหวัดสระบุรี - 15,000 บาท/เดือน

ช่างติดตั้งเครื่องจักร ปฎิบัติงาน ลพบุรี เงินเดือน 25-30Kขึ้นไป สัญญาจ้าง 3 เดือน

จังหวัดลพบุรี - 25,000-30,000 บาท/เดือน

จป.วิชาชีพ

จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยบรรจุพรีมิกซ์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)

จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

จังหวัดลพบุรี

พนักงานดูแลแปลงผัก

จังหวัดลพบุรี

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

จังหวัดลพบุรี

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

จังหวัดลพบุรี

พนักงานจัดซื้อ

จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการ/แผนกจัดส่ง

จังหวัดลพบุรี

หัวหน้าหน่วยผลิตพรีมิกซ์ ( Production ) ประจำโรงงานลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

ช่างบริการ (สาขาสระบุึรี/ลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

ผู้จัดการศุนย์บริการ (สาขาลพบุรี)

จังหวัดลพบุรี

พนักงานที่ปรึกษาการขาย (สาขาสระบุรี/ลพบุรี )

จังหวัดลพบุรี - จังหวัดสระบุรี