51  

งาน บิ๊กซี สาขา ใน จังหวัดกาญจนบุรี

  
  

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการสาขา

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานผลิต/ขายสาขา(ศาลายา ,กำแพงแสน ,นครปฐม ,ราชบุรี ,กาญจนบุรี)

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศ ชาย ) ประจำสาขากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ประจำสาขาพนมทวน กาญจนบุรี

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ

จังหวัดกาญจนบุรี

Supervisor ฝ่ายผลิต

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

จป. วิชาชีพ

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต (Productivity)

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรประจำฝ่ายผลิต

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานขาย

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำเภอท่ามะกา, จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Modern Trade

อำเภอเมืองกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)

จังหวัดกาญจนบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>