3  

งาน บริษัท toyota ใน จังหวัดชลบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Production Control (PC) Leader

จังหวัดชลบุรี - 20,000-22,000 บาท/เดือน

QC Staff

จังหวัดชลบุรี - 18,000-20,000 บาท/เดือน

Injection Leader

จังหวัดชลบุรี - 20,000-22,000 บาท/เดือน