งาน บริษัท toyota ใน จังหวัดชลบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดชลบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

HR/Admin Staff (ตำแหน่งสำหรับผู้พิการ)

จังหวัดชลบุรี

TPS Engineer

จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาด

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอเมืองชลบุรี, จังหวัดชลบุรี

HR Supervisor

จังหวัดชลบุรี

QC Engineer (Amata nakorn / City ; Chonburi/Rayong)

จังหวัดระยอง - จังหวัดชลบุรี

Planning Engineer / Planning & TPS Asst.Mgr

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

QC Staff

จังหวัดชลบุรี - 18,000-20,000 บาท/เดือน

Injection Leader

จังหวัดชลบุรี - 20,000-22,000 บาท/เดือน

Production Control (PC) Leader

จังหวัดชลบุรี - 20,000-22,000 บาท/เดือน

HR Manager / Asst. HR Manager

จังหวัดชลบุรี