6  

งาน บริษัท scg ใน จังหวัดระยอง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานบริษัท SCG Site 1 , 3 , 7 จำนวนมาก

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ปฏิบัติงานSCG Site7 สัมภาษณ์ 22 เมษา 57 8.30-12.00 น

จังหวัดระยอง - 345 บาท/วัน

พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานSCG Site 3 สัมภาษณ์21 เมษา 9.00 น.ทราบผลทำงานเลย

จังหวัดระยอง - 345 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่สารบรรณCSR ปฏิบัติงาน SCG Site 7

จังหวัดระยอง - 345 บาท/วัน

ด่วน พนักงานดับเพลิง Safety , Fireman ปฏิบัติงานSCG Chemical Site 1

จังหวัดระยอง - 10,620 บาท/เดือน

พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุระยอง

บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด - จังหวัดระยอง