142  

งาน บริษัท ptt ใน ไทย

  
  

Handy Man พนักงานชาย ปฏิบัติงาน บริษัท พี่ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง

พนักงานล้างหลอดทดลอง ปฏิบัติงานบริษัท พี่ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จังหวัดระยอง

หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานบริษัท Glow นิคมมาบตาพุด ระยอง

จังหวัดระยอง

Application Support(PTT ICT บรัษัทในกลุ่มปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 15,000-26,000 บาท/เดือน

Call Centre & Problem Management(PTT ICT บริษัทในกลุ่มปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

TAS Support (PTT ICT บรัษัทในกลุ่มปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 15,000-26,000 บาท/เดือน

Retail Operation Support(PTT ICT บริษัทในกลุ่มปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

Help Desk (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - จตุจักร, กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

Automation (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - จตุจักร, กรุงเทพฯ - 15,000-22,000 บาท/เดือน

Contractor, Network&Security (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด - จตุจักร, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Office System & devices (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

Finance& Accounting Managemen (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Contractor, Network & Security (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Help Desk (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

Onsite & Services Management (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

Retail Operation Support (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000-19,000 บาท/เดือน

พนักงานแนะนำสินค้า /ช่างตรวจวัดสายตา (ประจำสาขา the Crystal PTT ชัยพฤกษ์)

บริษัท KT OPTIC จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 9,000-12,000 บาท/เดือน

Barista ร้านกาแฟCafe\' Amazon PTT Park บางปะอิน อยุธยา

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,500-13,000 บาท/เดือน

พนักงานสนับสนุนงานบริการ(สำรองแทนงาน PTT ICT)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

Automation (PTT ICT บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

จตุจักร, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>