18  

งาน บริษัท ใน จังหวัดพิจิตร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิจิตร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ประจำสาขา พิจิตร

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด - จังหวัดพิจิตร

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด - จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/ส่งเสริมการขาย

จังหวัดพิจิตร

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

จังหวัดพิจิตร - 6,000 บาท/เดือน

พนักงานจัดส่ง พิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด พิจิตร

จังหวัดพิจิตร - 6,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน พิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พนักงานขาย พิจิตร

จังหวัดพิจิตร - 6,000 บาท/เดือน

ช่างบริการ พิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พนักงานธุรการอะไหล่ พิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการบริการ พิจิตร

จังหวัดพิจิตร

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม (10 ตำแหน่ง)

จังหวัดพิจิตร - 14,500 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ประร้านชัยพง จังหวัดพิจิตร**ด่วนที่สุด

จังหวัดพิจิตร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำเคาร์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา พิจิตร เพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 10,000 บาท/เดือน