6  

งาน บริษัท ใน จังหวัดพิจิตร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิจิตร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Sale Area เพชรบูรณ์, พิจิตร

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดเพชรบูรณ์ - 24,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหน่วยสนับสนุน สาขาพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ช่าง (สาขา 07 จ.พิจิตร)

จังหวัดพิจิตร

พนักงานขาย (สาขา 07 จ.พิจิตร)

จังหวัดพิจิตร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพิจิตรหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดพิจิตร

ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO สังกัดธนาคารกสิกรไทย ประจำสาขาเขตพื้นที่ นครสวรรค์ พิจิตร

จังหวัดพิจิตร - จังหวัดนครสวรรค์