งาน บริษัท ใน จังหวัดปัตตานี

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-12 จาก 12 งาน  

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

พนักงานขาย(จ.ปัตตานี /ตรัง) ด่วน

จังหวัดตรัง - จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ จ.ปัตตานี (STA-PT)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดปัตตานี

เซลล์ , พนักงานขาย** ด่วน

จังหวัดตรัง - จังหวัดปัตตานี

พนักงานขายบัตรอิออน (ประจำสาขาจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า 1 อัตราและประจำบิ๊กซีปัตตานี 1อัตรา)

จังหวัดปัตตานี - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี