งาน บริษัท ใน จังหวัดปัตตานี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 47 งาน  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(สาขาปัตตานี)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดปัตตานี

วิศวเครื่องกล

จังหวัดปัตตานี - 11,000-20,000 บาท/เดือน

จป. วิชาชีพ

จังหวัดปัตตานี - 7,500-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงคลังสินค้า

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดปัตตานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิิตภัณฑ์

จังหวัดปัตตานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดปัตตานี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ไอที

จังหวัดปัตตานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อ

จังหวัดปัตตานี - 6,000-15,000 บาท/เดือน

Technician ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รับจำนวนมาก)

จังหวัดปัตตานี - 14,000-19,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงซีมเมอร์

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

Supervisor ฝ่ายผลิต

จังหวัดปัตตานี - 10,000-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

จังหวัดปัตตานี - 10,000-11,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ตัวแทนขายต่างจังหวัดภาคใต้เขต W16

ตำบลตรัง, อำเภอมายอ, จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสตูล - 10,000-11,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงห้องเย็น

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงไลน์ผลิต

จังหวัดปัตตานี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงงานสร้าง

จังหวัดปัตตานี - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานบริษัทในจังหวัดปัตตานี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>