งาน บริษัท ใน จังหวัดปัตตานี

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 31 งาน  

รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิิตภัณฑ์

จังหวัดปัตตานี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

จังหวัดปัตตานี

เสมียน

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อ

จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงคลังสินค้า

จังหวัดปัตตานี

วิศวเครื่องกล

จังหวัดปัตตานี

จป. วิชาชีพ

จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงซีมเมอร์

จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงไลน์ผลิต

จังหวัดปัตตานี

พนักงานไลน์ผลิต ( บรรจุปลา )

จังหวัดปัตตานี

ช่างยนต์

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ไอที

จังหวัดปัตตานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

Supervisor ฝ่ายผลิต

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

จังหวัดปัตตานี

วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดปัตตานี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงงานสร้าง

จังหวัดปัตตานี

ช่างซ่อมบำรุงห้องเย็น

จังหวัดปัตตานี

วิศวกรไฟฟ้า(งานก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้า 115 KV.)ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี- สถานีไฟฟ้าอ.สายบุรี จ.ปัตตานี)ด่วน

จังหวัดปัตตานี

หน้า:     1 | 2    >>