งาน บริษัท ใน จังหวัดปัตตานี

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

จังหวัดยะลา - จังหวัดปัตตานี

รับสมัครพนักงานขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า SONY (ทีวี) AV ประจำที่ บิ๊กซี ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี - 9,000 บาท/เดือน

พนักขายส่งอุปกรณ์ความงาม เขตภาคใต้ตอนล่าง

จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง) ด่วน

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี