121  

งาน บริษัท ใน จังหวัดปัตตานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดปัตตานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดสงขลา - จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

พนักงานบัญชี (ประจำสาขาปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

+++ตำแหน่ง พนักงานธุรการประจำคลังสินค้า สำนักงานปัตตานี+++

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

+++ตำแหน่ง พนักงานธุรการประจำคลังสินค้า สำนักงานปัตตานี+++

จังหวัดปัตตานี

HR Officer (ประจำสาขาต่างจังหวัด)

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดนราธิวาส

ผู้จัดการสวนสนุก ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

วิศวกร ประจำสาขาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสโตร์ (ประจำสาขาปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี

+ตำแหน่ง พนักงานธุรการประจำคลังสินค้า สำนักงานปัตตานี+

จังหวัดปัตตานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>