2080  

งาน บริษัท ใน จังหวัดนครปฐม

  
  

พนักงานขับรถบริษัท

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการบ้านประธานบริษัท (บางขุนพรหม)

จังหวัดนครปฐม - 10,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำบริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด)

จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประชาสัมพันธ์ ประจำบริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด (จ.นครปฐม)

จังหวัดนครปฐม

วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 8,000 บาท/เดือน

Purchasing Manager

บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรประจำผลิต

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 8,000 บาท/เดือน

Food & Beverage Supervisor

บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรโยธา

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 8,000 บาท/เดือน

วิศวกรขาย

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม

พนักงานขายเลคิเซ่ ประจำโกลบอลเฮาส์ นครปฐม (WTL)

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดนครปฐม

Marketing Communications Executive

บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 20,000-25,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม

ช่างโยธา

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด - จังหวัดนครปฐม

วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 8,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการบัญชี

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 8,000 บาท/เดือน

สถาปนิก

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 8,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 12,000 บาท/เดือน

Chief Engineer

บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด - จังหวัดนครปฐม - 38,000-40,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>