6  

งาน บริษัท isuzu ใน บางเขน

  
  

ที่ปรึกษาการขาย

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 15,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ HRD

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาการขาย

บางเขน, กรุงเทพฯ - 15,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ HRD

บางเขน, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ (การตลาด)

บางเขน, กรุงเทพฯ