1  

งาน บริษัท isuzu ใน บางเขน

  
  

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 9,000-11,000 บาท/เดือน