3  

งาน บริษัท isuzu ใน บางเขน

  
  

เจ้าหน้าที่สรรหาทรัพยากรบุคคล (อาวุโส)

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 17,000-25,000 บาท/เดือน

Sales Manager / ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำโชว์รูม Lexus)

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 25,000-35,000 บาท/เดือน

Senior HRD ด่วนมาก

บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บางเขน, กรุงเทพฯ - สายไหม, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน