103  

งาน บริษัท โนเกีย ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

บริษัท วังเภสัชฟาร์มาซูติคอล จำกัด รับสมัคร พนักงานคีย์ข้อมูล

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

บริษัท บีแอลแอล (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัคร พนักงานติดตามหนี้

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ด่วน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ( Product Specialist ) – ECMO

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดเก็บและส่งมอบสินค้า

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปิดฉลากและบรรจุ

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพด้าน GMP ในลายน์ผลิต

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วน จี.เอ็ม.พี (SSC)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการศุนย์ไอศกรีมแมกโนเลีย ประจำจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า บิ๊กโคล่า ประจำจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานคีย์ข้อมูล

จังหวัดสงขลา

พนักงานคีย์ข้อมูล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าช่างยนต์,ช่างยนต์,เจ้าหน้าที่อะไหล่,พนักงานรับรถ,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (HONDA)

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟ (Technician)

จังหวัดสงขลา - 11,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกร

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า บิ๊กโคล่า ประจำจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

จังหวัดสงขลา - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานคีย์ข้อมูล

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>