130  

งาน บริษัท โนเกีย ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด รับสมัคร พนักงานขายรถจักรยานยนต์

จังหวัดสงขลา

Ingredient Specialist

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกมาตรฐานและการควบคุม เอกสารการผลิต

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

Sales Representative (สาขาภาคใต้ตอนล่าง)

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนทดสอบผลิตภัณฑ์ (SSC)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการไลน์การผลิต (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

นักวิจัยและพัฒนา (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ (SSC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

Operation Management - Retail Partner Channel (๊ภาคใต้)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสงขลา

พนักงานประกันคุณภาพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสงขลา

พนักงานขายเครื่องฃ่วยฟัง ประจำสาขาหาดใหญ่ (ด่วนที่สุด)

บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด - จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า (ด่วนมาก) (ประจำสมุทรสาคร)

บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด - จังหวัดสงขลา

Cash Salesman (น้ำมันเครื่อง Shell) - หาดใหญ่

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจติดตามกระบวนการผลิต

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA Officer)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA Officer)

จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

ด่วนรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์และคีร์ข้อมูล

จังหวัดยะลา - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 300-500 บาท/วัน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>