9  

งาน บริษัท โค้ก ใน บางบอน

  
  

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา บางบอน

บริษัท บี - ควิก จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ - 10,500-11,500 บาท/เดือน

ช่างยนต์ (ประจำสาขา Makro บางบอน)

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานกิจกรรมการตลาด

บางบอน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา บางบอน

บางบอน, กรุงเทพฯ - 10,500-11,500 บาท/เดือน

พนักงานขาย/ส่งเสริมการขาย

บางบอน, กรุงเทพฯ - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ - 10,000-12,000 บาท/เดือน

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

บางบอน, กรุงเทพฯ - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายโครงการ

บางบอน, กรุงเทพฯ - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บางบอน, กรุงเทพฯ - บางขุนเทียน, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์ (ประจำสาขา Makro บางบอน)

บางบอน, กรุงเทพฯ