3  

งาน บริษัท โค้ก ใน บางบอน

  
  

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา บางบอน

บริษัท บี - ควิก จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ - 10,500-11,500 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บางบอน, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา บางบอน

บางบอน, กรุงเทพฯ - 10,500-11,500 บาท/เดือน