3  

งาน บริษัท เอ ไอ เอส ใน พระโขนง

  
  

ธุรการฝ่ายโปรแกรมเมอร์&ไอที

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

Warehouse Section Manager

พระโขนง, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค IT, คอมพิวเตอร์ / ซ่อมบารุงและติดตั้ง ระบบสารสนเทศ

พระโขนง, กรุงเทพฯ