17  

งาน บริษัท อีซูซุ ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขาย ประจำ แมคโครร้อยเอ็ด

บริษัท สมาร์ทเจ้นท์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (แพนคลินิก สาขา ร้อยเอ็ด)

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - จังหวัดร้อยเอ็ด - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานเชียร์ขายยา ( Pfizer ) วิ่งคู่ ห้องยาขอนแก่น และ ห้องยาเภสัชร้อยเอ็ด

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานเชียร์ขายยา ( Pfizer ) วิ่งคู่ ห้องยาขอนแก่น,ห้องยาเภสัชร้อยเอ็ด

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานจัดเรียงสินค้า ประเภท เครื่องดื่ม ยี่ห้อ Pepsi จังหวัดร้อยเอ็ด วิ่งประจำที่ หจก. ทรงศรีเจริญ + บ.ร้อยเอ็ดไฮปอร์มาร์ท จก.ด่วน

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดร้อยเอ็ด - 14,500-16,000 บาท/เดือน

รับสมัคร ช่างเทคนิค

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่จังหวัดร้อยเอ็ด)

จังหวัดร้อยเอ็ด - 15,000 บาท/เดือน

จนท.กิจกรรมการตลาด/จนท.สื่อการตลาด

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดการศูนย์บริการ

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

หน.ช่าง/ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

HRM Officer/ HRD Officer

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่การเงิน

อำเภอโพธิ์ชัย, จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ(วิศวกรไฟฟ้า) จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบ(วิศวกรเครื่องกล) จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าหน้าที่การตลาด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด