งาน บริษัท อีซูซุ ใน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-9 จาก 9 งาน  

พนักงานขายรถไถประจำร้าน อ โพนทอง จ ร้อยเอ็ด

อำเภอโพนทอง, จังหวัดร้อยเอ็ด - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายรถไถประจำร้าน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

รปภ

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(Rider) ประจำพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด(อ.สุวรรณภูมิ, อ.หนองพอก, อ.อาจสามารถ)

จังหวัดร้อยเอ็ด - 12,000 บาท/เดือน

วิศวกรพัฒนาระบบ

จังหวัดร้อยเอ็ด

IT Developer

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด, จังหวัดร้อยเอ็ด

International Retail Representative (English Skill)

อำเภอสุวรรณภูมิ, จังหวัดร้อยเอ็ด - 3,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

จังหวัดร้อยเอ็ด - 10,000-15,000 บาท/เดือน