16  

งาน บริษัท วุฒิ ปวส ใน บางบอน

  
  

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท แอม แพค จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์)

บริษัท แอม แพค จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ - 9,000-14,000 บาท/เดือน

วิศวกร/เจ้าหน้าที่ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แอม แพค จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ - 12,000-16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

บริษัท แอม แพค จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ - 12,000-16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บางบอน)

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด - บางบอน, กรุงเทพฯ

พนักงานควบคุมดูแลอาคาร (ประจำสำนักงานใหญ่)

บางบอน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา บางบอน

บางบอน, กรุงเทพฯ - 10,500-11,500 บาท/เดือน

พนักงานบริการลูกค้า Telewiz สาขาบิ๊กซี บางบอน

บางบอน, กรุงเทพฯ

ธุรการ

จังหวัดสมุทรสาคร - บางบอน, กรุงเทพฯ

ช่างจักรกล/ ช่างไฟฟ้า

บางบอน, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

บางบอน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บางบอน)

บางบอน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บางบอน)

บางบอน, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง

บางบอน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการ

บางบอน, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยพนักงานบัญชี

บางบอน, กรุงเทพฯ - 12,000-15,000 บาท/เดือน