23  

งาน บริษัท รปภ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รปภ.ประจำโครงการ

บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

ดูแลผู้ป่วย/คนชรา แม่บ้าน แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็ก รปภ

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครพนักงานเย็บผ้า รายได้ดี,รปภ,พนักงานทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษาโครงการฯ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ประจำบูธ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนประกันชีวิต Full Time

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการทดลองงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการศูนย์

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการอาคาร สาขาเชียงใหม่ **รับด่วน

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการอาคาร (ประจำเชียงใหม่) **รับด่วน

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานส่งของและเก็บเงิน

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานดูแลสวน ประจำโครงการสันทราย จ.เชียงใหม่

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน ประจำโครงการที่สันทราย จ.เชียงใหม่

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อาคาร (ประจำเชียงใหม่ 5 อัตรา) **รับด่วน

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขาย (sale)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2    >>