10  

งาน บริษัท รปภ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รปภ.ประจำโครงการ

บริษัท สตาร์ เอวีนิว จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ รปภ

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่อาคาร (ประจำสาขาบ้านไทย เชียงใหม่)

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

แม่บ้าน

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถแทรกเตอร์

อำเภอไชยปราการ, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดเชียงใหม่

Public Area Cleaner

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานขับรถ

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานส่งของและเก็บเงิน

จังหวัดเชียงใหม่