15  

งาน บริษัท รถยนต์ ใน ดุสิต

  
  

เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ belif Thailand(ทำงานบางซื่อ)

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท 3ที เนเชอเฮิร์บ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท 3ที เนเชอเฮิร์บ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ผู้แทนขายสินค้า

บริษัท 3ที เนเชอเฮิร์บ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเงินสด

บริษัท 3ที เนเชอเฮิร์บ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

Executive To HRD Manager

บริษัท ราชาอีควิปเมนท์ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรขาย

บริษัท ราชาอีควิปเมนท์ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

Sales Representative

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

Sales Representative (หน่วยขายเคบื่อนที่)

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง Brand Manager belif

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

Sale Manager

ดุสิต, กรุงเทพฯ

Sales Consultant

สถาบันกวดวิชาบีรันเต้ - ดุสิต, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า

ดุสิต, กรุงเทพฯ