11  

งาน บริษัท รถยนต์ ใน ดุสิต

  
  

Sales Representative (หน่วยขายเคบื่อนที่)

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

Sales Representative

บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กิจกรรมตัวแทนจำหน่าย (ดูแลร้านตัวแทนจำหน่าย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย ) ประจำสาขาราชวัตร (ด่วน)

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง Brand Manager belif

บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุงระบบครัวในร้านอาหาร ด่วนมาก

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 11,000-18,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน (พื้นที่นางเลิ้ง)

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานช่างยนต์,ธุรการคอมพิวเตอร์

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

ดุสิต, กรุงเทพฯ