6  

งาน บริษัท รถยนต์ ใน ดุสิต

  
  

Hair Stylist

ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขายต่างจังหวัด

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

เลขานุการ

ครอบครัวมาก่อน - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Food&Beverage)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (Promoter Alcohol)

ดุสิต, กรุงเทพฯ