15  

งาน บริษัท รถยนต์ ใน ดุสิต

  
  

เจ้าหน้าที่ Key Account (เจ้าหน้าที่ขาย) ด่วนมาก

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

ผู้บริหารเขตขาย(ประจำพื้นที่ กรุงเทพ,ต่างจังหวัด)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

หัวหน้าการตลาด (Marketing ประจำสาขาอิออน Lotus Rama 1) ด่วนนน

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยสนับสนุนงานกิจกรรมการตลาด

ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขายต่างจังหวัด

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เลขานุการ

ครอบครัวมาก่อน - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

ดุสิต, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Food&Beverage)

ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย sale consultant

โรงเรียนสอนภาษาบีรันเต้ - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ ขับรถส่วนกลาง ประจำ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด่วน +++

ดุสิต, กรุงเทพฯ - 9,500 บาท/เดือน

ฝ่ายประสานงานวิชาการ-ฝ่ายขาย (กทม./กลาง/เหนือ/อีสน/ใต้)

ดุสิต, กรุงเทพฯ