5  

งาน บริษัท รถยนต์ ใน ดุสิต

  
  

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้าครัวกลาง (สาขา สามเสน)

บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 10,700 บาท/เดือน

ผู้จัดการแม่บ้าน

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน (พื้นที่นางเลิ้ง)

บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด - ดุสิต, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

ดุสิต, กรุงเทพฯ