งาน บริษัท ยาม ใน จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 75 งาน  

ประชาสัมพันธ์สื่อ โฆษณาให้กับบริษัท จ.นครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังประจำร้านสยามชัย เซอร์วิส นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ต่างจังหวัด (ภาคกลางตอนบน)

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานขายจังหวัดนครสวรรค์

บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 10,000 บาท/เดือน

Walk-in tnterview สัมภาษณ์ทันที่ ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. สาขาอุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพศชาย สาขาไพศาลี จ.นครสวรรค์ ด่วนมาก ๆ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) ประจำจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก (แม่สอด) เพชรบรูณ์ สุโขทัย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำสาขาโลตัสตาคลี

บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด (สำนักงานใหญ่) - จังหวัดนครสวรรค์ - 9,000-30,000 บาท/เดือน

IT Support (ประจำสาขานครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) ประจำจังหวัดอยุธยา/นครสวรรค์

ตำบลคลองสวนพลู, อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดนครสวรรค์ - 3,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance) ประจำสาขานครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ขาย

จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด้านฝึกอบรม)

จังหวัดนครสวรรค์

ธุรการขาย (ประจำสาขาตาคลี)

ตำบลตาคลี, อำเภอตาคลี, จังหวัดนครสวรรค์

พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - ตำบลสระแก้ว, อำเภอลาดยาว, จังหวัดนครสวรรค์ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1)นครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

Chemical Supervisor ด่วน

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - จังหวัดนครสวรรค์

Operation Supervisor ประจำโรงงานนครสวรรค์ ด่วน (รับสมัครภายในเดือน เมษยน 2560)

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ - จังหวัดนครสวรรค์

Operation Supervisor ประจำโรงงานนครสวรรค์ ด่วน (รับสมัครภายในเดือน เมษายน 2560)

จังหวัดนครสวรรค์ - 28,000 บาท/เดือน

Productivity Improvement Specialist (โรงงานเสริมสุข นครสวรรค์)

จังหวัดนครสวรรค์

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานบริษัท ยามในจังหวัดนครสวรรค์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>