7  

งาน บริษัท ทรูมูฟ ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิจัยการตลาด(พิษณุโลก)

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 15,000 บาท/เดือน

ซูปเปอร์ไวเซอร์ (พิษณุโลก)

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 13,000-16,000 บาท/เดือน

พนักงานขายอาวุโส / จ.พิษณุโลก

บริษัท เซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 50,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

บริษัท สำนักพิมพ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานทั่วไป

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการฝึกหัด

อำเภอเมืองพิษณุโลก, จังหวัดพิษณุโลก - 18,000-20,000 บาท/เดือน