195  

งาน บริษัท ขนส่ง ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

พนักงานขับรถขนส่ง (6 -10 ล้อ)

บริษัท ไบรเทนพลาส จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,500 บาท/เดือน

คลังสินค้า + ขนส่ง

บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000 บาท/เดือน

หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง/สโตร์ทั่วไป/ห้องเย็น

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า&ขนส่ง

จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

บริษัท บี. เค. วาย. จำกัด - อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท บี. เค. วาย. จำกัด - อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท บี. เค. วาย. จำกัด - อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - 14,000 บาท/เดือน

พยาบาลวิชาชีพ Ward , Er , OR , LR ,ICU, ห้องพยาบาลโรงงาน

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ความงาม

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีตีบิล

บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานธุรการคลังสินค้า

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 11,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 ) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ งานสถาปัตย์

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการจัดส่ง

บริษัท เอส พี เค มาร์เกตติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่ง(สาขาสมุทรสาคร)

บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>