450  

งาน บริษัท ขนส่ง ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง

บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง

บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกขนส่ง

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ดูแลขนส่ง

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถขนส่ง (ประเภท 4 )

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ.กรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง

บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เด็กติดรถขนส่ง

บริษัท หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 300 บาท/วัน

พนักงานติดรถส่งสินค้าตามขนส่ง

บริษัท เจ.ยู.จี โพธิ์ทองวัสดุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถขนส่ง

บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถขนส่ง

จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ผลิตสื่อ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น blending (วุฒิปวช.-ปวส. ทุกสาขา)...ด่วน

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรโครงการ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างยนต์

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างยนต์(ไฟฟ้ารถยนต์)

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จัดส่ง

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าควบคุมดูแลแพล๊นท์

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>