29377  

งาน บรรณารักษ์ ใน ไทย

  
  

บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

ไทย

บรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

ไทย

ครูบรรณารักษ์

ไทย

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด

จังหวัดภูเก็ต

ผู้ช่วยบรรณาธิการสาระการศึกษา (Education Content Corditor)

บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด - กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

บรรณารักษ์

จังหวัดนนทบุรี - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช - กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล

มติชน - กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

งานบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 - จังหวัดอุบลราชธานี

ครูบรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

จังหวัดนนทบุรี

บรรณารักษ์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา - กรุงเทพฯ - 3,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ด่วนมาก

กรุงเทพฯ

หัวหน้างานจดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>