39447  

งาน บรรณารักษ์ ใน ไทย

  
  

บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ

กรุงเทพฯ - 13,000-18,000 บาท/เดือน

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ รับสมัคร บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ 01 Feb 2016

จังหวัดกระบี่ - 18,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

จังหวัดภูเก็ต

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

บรรณารักษ์

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา - คลองสามวา, กรุงเทพฯ - มีนบุรี, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

บริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด - กรุงเทพฯ

บรรณารักษณ์

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ธุรการการสำนักงาน -เอกสารบรรณารักษ์

บางรัก, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

ดุสิต, กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

คลองสามวา, กรุงเทพฯ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการหรือพิสูจน์อักษร

เฮลธ์ - กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จตุจักร, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>