45179  

งาน บรรณารักษ์ ใน ไทย

  
  

บรรณารักษ์

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

อาจารย์สอนภาษาไทย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

บรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

ไทย

กองบรรณาธิการ (กองบรรณาธิการปิดเล่ม / พิสูจน์อักษร)

บริษัท พูนิก้า จำกัด - กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์/นักเอกสารสนเทศ

กรุงเทพฯ - 13,000-18,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์ (วิทยาลัยบุญถาวร)

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

บรรณารักษ์

จังหวัดนนทบุรี

บรรณารักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - จังหวัดนนทบุรี

กองบรรณาธิการ Energy Saving /ผู้สื่อข่าว(ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

TTF International Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายกองบรรณาธิการหนังสือแฟชั่น)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ - จังหวัดนนทบุรี

บรรณารักษ์

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

บริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (จบตรงสาขาบรรณารักษ์)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคหอสมุดฯ (หัวหน้าอาวุโส - วุฒิสาขาบรรณารักษ์)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (ครูห้องสมุด-ทำงานที่ ร.ร.โสมาภาพัฒนา)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที On-Air/ บรรณารักษ์

กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ฝ่ายบัญชี

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

นักศึกษาฝึกงาน กองบรรณาธิการหนังสือ (กองภาษา)

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>