งาน บรรณารักษ์ ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 23986 งาน  

บรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

โรงเรียนพรศิริกุล - ตำบลปะเหลียน, อำเภอปะเหลียน, จังหวัดตรัง - ตำบลโคกหล่อ, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

จนท.กองบรรณาธิการหนังสือ (กองการ์ตูนความรู้ ,กองเสริมความรู้ , กองภาษา ,กองปฐมวัย,กองพิสูจน์อักษร)

กรุงเทพฯ - 13,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (จบตรงสาขาบรรณารักษ์)

จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคหอสมุดฯ (หัวหน้าอาวุโส - วุฒิสาขาบรรณารักษ์)

จังหวัดปทุมธานี

จนท.ตรวจเล่มสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย (จบสาขาบรรณารักษ์เท่านั้น)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวิชาการ (จบบรรณารักษ์หรือภาษาไทย หรือที่เกี่ยวข้อง)

กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

บรรณารักษ์(หอสมุดเมือง)

กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พิสูจน์อักษร/กองบรรณาธิการ

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถยนต์ (จบสาขาบรรณารักษ์) ด่วนมาก รับเฉพาะผู้หญิงค่ะ

กรุงเทพฯ - 11,000-11,500 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด - กรุงเทพฯ

Librarian/บรรณารักษ์

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>