158  

งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

จนท.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)

จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านการผลิตแผนกบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างปั๊มเคทอง /ช่างปั๊มงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Packaging Staff (พนักงานบรรจุภัณฑ์)

กรุงเทพฯ - จังหวัดสมุทรสาคร - 12,001-15,000 บาท/เดือน

Graphic Design (บรรจุภัณฑ์)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - 300 บาท/วัน

Job Offer: Graphic Design/เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์

Racer Electric (Thailand) Co., Ltd. - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี และ การเงิน รับสมัครด่วนมาก

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างเชื่อม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานร้านกาแฟ สาขา มหาชัย

จังหวัดสมุทรสาคร - 9,500-16,000 บาท/เดือน

RD Manager (โรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าจัดซื้อ

จังหวัดสมุทรสาคร - 16,000-19,000 บาท/เดือน

Programer / IT Support

อำเภอบ้านแพ้ว, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายผลิต

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/วัตถุดิบ

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Research & Development Supervisor

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย,เจ้าหน้าที่การเงิน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>