งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 210 งาน  

QA Manager (โรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) นิคมฯสินสาคร จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร - 50,000 บาท/เดือน

หัวหน้าจัดชื้อ ด้านบรรจุภัณฑ์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์,บรรจุภัณฑ์

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์

จังหวัดสมุทรสาคร

ล่ามภาษาพม่า ( ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร )

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

จนท.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนขายบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยเตรียมบรรจุภัณฑ์

จังหวัดสมุทรสาคร

QA MANAGER (โรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์) ประจำโรงงานนิคมฯสินสาคร จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร - 50,000-80,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์

ตำบลชัยมงคล, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์รับเข้าวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

ตำบลบ้านบ่อ, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดทำบรรจุภัณฑ์

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์/คลังสินค้า

ตำบลคอกกระบือ, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานบุคคล-ธุรการ

ตำบลโคกขาม, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานเดินเอกสาร

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานคอมพิวเตอร์

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

ตำบลโคกขาม, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลนาดี, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานบรรจุภัณฑ์ในจังหวัดสมุทรสาคร
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>