214  

งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

จนท.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)

บริษัท มาวิน พลาสติก จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยเตรียมบรรจุภัณฑ์

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างพิมพ์ / ช่างปั๊ม (งานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กระดาษ)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานประกันคุณภาพงานพิมพ์

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างปั๊มออโต้ (Auto)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ออกแบบงานพิมพ์ สัมภาษณ์ทันที

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขาย (Sales)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถส่งสินค้า

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างพิมพ์

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป(ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.แผนกแยกสี CTP (พรีเพรส)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างปั๊มป้อนมือ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - 18,000-25,000 บาท/เดือน

ประสานงานฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต

บริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>