285  

งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

หัวหน้าหน่วยเตรียมบรรจุภัณฑ์

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บริษัท ซิวลามีเนชั่น จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างพิมพ์ / ช่างปั๊ม (งานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กระดาษ)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องปะ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกพรีเพรส

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เลขานุการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (ด่วน)

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 14,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 20,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (มีรถยนต์เป็นของตนเอง)

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 11,500-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร/ที่ปรึกษา (ด่วนมาก)

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

วิศวการผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

บริษัท อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,500-12,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>