119  

งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

จนท.ออกแบบ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

Sales Manager

อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญ-การเงิน

อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าฝ่ายพรีเพรส

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานรายวันหญิงชายทั่วไป

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างตัดซอยงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

กราฟฟิคดีไซน์

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานขับรถส่งของ

จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานบุคคล

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์

จังหวัดสมุทรสาคร

จป.วิชาชีพ (ประจำสาขานิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

Assistant After press Manager (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่องบำรุงเครื่องจักรโรงงาน ต.คอกกระบือ จ.สมุทรสาคร

บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

บริษัท รักเกียรติ ฮาร์ดแวร์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานซ่อมบำรุง ต.คอกกระบีอ จ.สมุทรสาคร

บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>