งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 189 งาน  

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า และ บรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ (สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานเตรียมบรรจุภัณฑ์ (คนพิการ)

จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)

จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านการผลิตแผนกบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)(ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตLeader Manpower (ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถจัดส่งสินค้าและพนักงานคลังสินค้า(ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร) ด่วนมาก

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาพม่า( ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร )

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-25,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคงานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D officer)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

Export Sale Executive

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานบัญชี/การเงิน/เร่งรัดหนี้สิน/ลูกหนี้

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต (สายการผลิต)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>