196  

งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  

พนักงานเตรียมบรรจุภัณฑ์ (คนพิการ)

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่จัดทำบรรจุภัณฑ์

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

จนท.พัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)

จังหวัดสมุทรสาคร

ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านการผลิตแผนกบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างปั๊มเคทอง /ช่างปั๊มงานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตLeader Manpower (ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)(ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถจัดส่งสินค้าและพนักงานคลังสินค้า(ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร) ด่วนมาก

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000 บาท/เดือน

ล่ามภาษาพม่า( ประจำนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร )

จังหวัดสมุทรสาคร - 10,000-25,000 บาท/เดือน

Marketing

จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าช่างพิมพ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าหน่วยผลิต

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ขับรถขนส่ง 4 ล้อ ,6 ล้อ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยช่างพิมพ์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานบัญชี

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

Production Manager (Packaging Business) RS-TURUT-CIGJH

จังหวัดสมุทรสาคร - 60,000-70,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>