38  

งาน บรรจุภัณฑ์ ใน จังหวัดสมุทรสาคร

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ 5 อัตรา

จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์

บริษัท บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานแผนกบรรจุภัณฑ์

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 12,000-17,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเอสาร

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานติดรถ

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าซ่อมบำรุง

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sales)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่าง ctp (พรีเพรส)

บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สโตร์คลังสินค้า

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ธุรการสำนักงาน

จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหกรรม

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างปรับเซตเครื่องเป่า-เครื่องฉีด

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ขาย

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพสินค้า Q.C

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท พลาสโต้แพ็ค จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

จนท.ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Design)

อำเภอกระทุ่มแบน, จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2    >>