งาน นิติพล ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

QA Engineer

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

QC Engineer

อำเภอแม่เมาะ, จังหวัดลำปาง

พนักงานขาย (เซลล์) จ. ลำปาง

จังหวัดลำปาง

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัดลำปาง **ด่วน

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair)สาขาสลำพูน รับสมัครด่วน

จังหวัดลำปาง

พนง.การตลาด (หัวหน้าทีมขาย) สาขาเซ็นทรัลลำปาง

จังหวัดลำปาง - 20,001-30,000 บาท/เดือน