17  

งาน นิคม ใน จังหวัดศรีสะเกษ

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างไฟฟ้า ประจำสาขา ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 9,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานรักษาความปลอดภัย-ประจำ จ.ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 300 บาท/วัน

พนักงานบัญชี

หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง - จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าคลังหล็ก ประจำที่ จ.ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

หจก.ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง - จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าคลังวัสดุหลักและคลังวัสดุย่อย ประจำที่ จ.ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าแผนกจัดส่ง ประจำ จ.ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 13,000 บาท/เดือน

พนักงานจัดส่ง จำนวนมาก ประจำที่ จ.ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 300 บาท/วัน

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง - จ.ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 7,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานจัดเรียงสินค้า ประเภท เครื่องดื่ม ยี่ห้อ Pepsi จังหวัดศรีษะเกษ ประจำที่ร้าน บริษัท แม่ประทาน จำกัด+ TBC ด่วน

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ - 14,500-16,000 บาท/เดือน

พนักงานขายแอร์ LG และพัดลม Sharp ประจำ Big C สาขา ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

พนักงานขายแอร์ LG และพัดลม Sharp ประจำบิ๊กซีสาขาศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

โปรแกรมเมอร์ PHP

จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้จัดการร้านอาหาร (ร้านล้านเล่า)

บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่ PR ประจำร้านอาหาร(ร้านล้านเล่า)

บริษัท ไลฟ์สตรอง เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดศรีสะเกษ