1014  

งาน นิคม ใน จังหวัดปทุมธานี

  
  

Technician Support Production ( นิคมฯ นวนคร จ.ปทุมธานี )

จังหวัดปทุมธานี

Production Planing & Control Staff ( นิคมฯนวนคร )

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

ต้องการ แพทย์ตรวจ GP คลินิก ใกล้ รพ. ปทุมธานี 7 และ 14 ธันวาคม 2557

จังหวัดปทุมธานี

นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี

นักเคมี (Chemist)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

นักเคมี (Chemist)

กรุงเทพฯ - อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

นักเคมี (Chemist)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

นักเคมี (Chemist)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

นักเคมี (Chemist)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

Chemist (นักทดสอบในห้องปฏิบัติการเคมี)

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

Chemist (นักปฎิบัติการห้องเคมี)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

นักเคมี (Chemist)

อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี

นักวิเคราะห์เคมี ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์-ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด - จังหวัดปทุมธานี

พนักงานขับรถส่งของ

หจก. ที.เอส.บี. โปรดักส์ - จังหวัดปทุมธานี - 7,000 บาท/เดือน

ช่างปั๊มกล่อง

หจก. ที.เอส.บี. โปรดักส์ - จังหวัดปทุมธานี - 6,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยประสานงานฝ่ายผลิต

หจก. ที.เอส.บี. โปรดักส์ - จังหวัดปทุมธานี - 7,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายผลิต ( หญิง,ชาย )

หจก. ที.เอส.บี. โปรดักส์ - จังหวัดปทุมธานี - 6,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสาขา

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - 11,000 บาท/เดือน

ประมาณราคา

บริษัท พีดี สยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - 15,000-18,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>