261  

งาน นิคม เหมราช ใน จังหวัดระยอง

  
  

ผู้ควบคุมงาน (Supervisor ) ปฏิบัติงาน ปตท. นิคมมาบตาพุด ระยอง

จังหวัดระยอง

Chemist / นักเคมี (Rayong Plant)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ปฏิบ้ติงานที่นิคมอุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง)

จังหวัดระยอง

พนักงานขนถ่ายสินค้า (Loader) ประจำพื้นที่ UTI (นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง)

บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด - จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC. (นิคมพัฒนา ระยอง) ด่วนมาก

บริษัท สยามราชธานี จำกัด - จังหวัดระยอง - 6,500-8,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ/ เทคนิค

บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด - จังหวัดระยอง

พนักงานขับรถกระบะ (Driver) ประจำระยอง ด่วน

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด - จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จป.วิชาชีพ

EASTERN POLYPACK CO.,LTD - จังหวัดระยอง - 14,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

พนักงานเคมี ห้องปฏิบัติการ

จังหวัดระยอง

ธุรการฝ่ายขาย

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ/ เทคนิค

จังหวัดระยอง

Officer

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนก ENGINEERING

จังหวัดระยอง

General Affair Staff (Male Only)

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง

QC Leader

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

Store / FG Engineer

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

หน้า:     1 | 2 | 3    >>