งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 27 งาน  

Accounting Officer

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

Production Officer

ตำบลโพธาราม, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 11,000-13,000 บาท/เดือน

สมุห์บัญชี(ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 25,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตแผนกย้อม

จังหวัดราชบุรี

ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและการขนส่ง

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานบ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ ISO

จังหวัดราชบุรี

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่แผนกผลิต(ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ช่างเทคนิค (ประจำสาขาราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

วิศวกรวางแผนการผลิต ( Production Planning Engineer) (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการQC) (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

วิศวกรการหล่อโลหะ(Foundry Process Engineer) (บ้านโป่ง))

จังหวัดราชบุรี

Factory Manager (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าเเผนกวางเเผนเเละควบคุมการผลิต / วิศวกรอุตสาหการ(IE) ฝ่ายวางเเผนเเละควบคุมการผลิต (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>