งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

พนักงานควบคุมบอยเลอร์

จังหวัดราชบุรี

วิศวกร

จังหวัดราชบุรี

CAD/CAM Engineering (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมกลาง(ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

QMR (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) สาขาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลบ่อทราย)

จังหวัดราชบุรี

Production Sup

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

วิศวกร (FD)

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี