13  

งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (P10) ประจำที่ ต.หนองกลางนาน จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

วิศวกร

จังหวัดราชบุรี

รับสมัครพนักงานเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีต 14,000-19,000 บาท/เดือน ประจำที่พิกุลทอง จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี - 14,000-19,000 บาท/เดือน

ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว - จังหวัดราชบุรี - 9,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

จังหวัดราชบุรี - 11,000-13,000 บาท/เดือน

ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว - จังหวัดราชบุรี - 11,000-13,000 บาท/เดือน

Operator

จังหวัดราชบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานประสานงานขาย (Sales Coordinator)

จังหวัดราชบุรี - กรุงเทพฯ

หัวหน้าขนส่ง ประจำโรงงานราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

พนักงานขาย

จังหวัดราชบุรี - 12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จังหวัดราชบุรี - กรุงเทพฯ

Invoice Officer

จังหวัดราชบุรี - กรุงเทพฯ

พนักงานส่งเอกสาร ด้าน VISA / ติดต่อสถานฑูต

จังหวัดราชบุรี - กรุงเทพฯ