7  

งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกร Freeze Dry

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

In charge Project Office Management

จังหวัดราชบุรี - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 9,500-11,000 บาท/เดือน

Project Secretary (ราชบุรี, ปทุมธานี)

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดปทุมธานี

Factory Manager

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดราชบุรี