37  

งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผช.ผจก.บัญชีต้นทุน (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

ล่ามภาษาจีน

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ DCC

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยจัดการแผนกความปลอดภัย (Asst.Manager)

จังหวัดราชบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด - จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

วิศวกรประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ (QA Engineer) (บ้านโป่ง))

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

นักวิจัยเเละพัฒนา ประจำศูนย์ Alloy Technology Center (ATC) (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ช่าง

บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (จ.ราชบุรี)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

วิศวกรการผลิต (Production Engineer) (บ้านโป่ง))

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ระดับผู้ช่วยผู้จัดการQC) (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

หัวหน้า,เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

วิศวกรวางแผนการผลิต ( Production Planning Engineer) (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(บ้านโป่ง))

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

IT Support (บ้านโป่ง)

บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด - จังหวัดราชบุรี

หน้า:     1 | 2    >>