งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

เจ้าหน้าที่่สโตร์ (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

QMR และ ผู้ช่วย QMR (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

จังหวัดราชบุรี

Production Supervisor

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการศูนย์บริการกำจัดกากแสมดำและศูนย์ๆราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

วิศวกร

จังหวัดราชบุรี

CAD/CAM Engineering (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลบ่อทราย)

จังหวัดราชบุรี

ช่างควบคุมเครื่องจักร

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกผลิตไลน์อาหารแช่แข็ง(ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี