งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 30 งาน  

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง,ช่างซ่อมบำรุง (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

วิศวอุตสาหการ/เครื่องกล/เคมี

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดราชบุรี

วิศวกร (FD)

ตำบลโพธาราม, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

พนักงานขับรถรับ-ส่้งเอกสาร

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการQC

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

จังหวัดราชบุรี

Maintenance Staff

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง,หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดราชบุรี

ช่างซีมเมอร์

จังหวัดราชบุรี

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำบลดอนทราย, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ (ชาย) จำนวน 3 อัตรา

จังหวัดราชบุรี

Production Supervisor

ตำบลหนองกลางนา, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ช่างบริการเทคนิค ( สาขาราชบุรี )

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ช่างเชื่อม (ประจำราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็บ

ตำบลคุ้งกระถิน, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรโรงงาน ไฟฟ้าเครื่องกล

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>