งาน นิคมอุตสาหกรรม ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดราชบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-7 จาก 7 งาน  

ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลบ่อทราย)

จังหวัดราชบุรี

Production Sup

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

Supply Chain Section Manager

จังหวัดราชบุรี

วิศวกร (FD)

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

Technical Engineer

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง)

จังหวัดราชบุรี

Factory Manager

จังหวัดราชบุรี