19  

งาน นิคมอุตสาหกรรม วุฒิ ม6 ใน ลาดกระบัง

  
  

ช่างซ่อมบำรุง (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 13,000-17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

กลุ่มบริษัทกุลธร - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิตชาย

บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 11,250 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 330 บาท/วัน

Engineer / Process Engineer (นิคมฯลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Planning Officer (นิคมฯ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Supervisor (นิคมฯลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QA

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Assembly

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค(นิคมฯ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้างาน

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ห้วหน้างานซ่อมบำรุงทาวเวอร์เครน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผช.ผจก.ฝ่ายประมาณราคา,ผจก.ฝ่ายประมาณราคา(งานก่อสร้าง)

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยช่าง/ช่างประกอบ/ช่างเชื่อม/ช่างไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกร

กลุ่มบริษัทกุลธร - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

กลุ่มบริษัทกุลธร - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการกองการตลาดและการขาย

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ