12  

งาน นิคมอุตสาหกรรม วุฒิ ม6 ใน ลาดกระบัง

  
  

เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า (Picking) / พนักงานขับรถ RT ประจำคลังสินค้า (นิคมฯลาดกระบัง )

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรโครงสร้าง ประจำโครงการลาดกระบัง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เช็คเกอร์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกร Engineer เขียนแบบ ควบคุมงาน

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค (แผนกพลาสติก)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิค (หน่วยงานถ่ายเทความร้อน)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sales Engineer (กรุงเทพฯ, ระยอง)

จังหวัดระยอง - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Project Coordinator (ประจำ นิคมฯ ลาดกระบัง ) **เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ