40  

งาน นิคมอุตสาหกรรม วุฒิ ม6 ใน ลาดกระบัง

  
  

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (บุคคลากรเฉพาะด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Foreman ควบคุมการผลิต (ฝ่ายคลังสินค้า)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เลขานุการ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานขับส่งสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (โรงงานลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Engineer / Process Engineer (นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd. - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Planning Officer (นิคมฯ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค(นิคมฯ ลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd. - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค(นิคมฯ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Supervisor (นิคมฯลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd. - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Supervisor (นิคมฯลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Engineer / Process Engineer (นิคมฯลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Recruitment Supervisor / Officer (นิคมลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Planning Officer (นิคมฯ ลาดกระบัง)

KCE Group Company Co., Ltd. - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค(นิคมฯ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Engineer / Process Engineer (นิคมฯลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Supervisor (นิคมฯลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Production Planning Officer (นิคมฯ ลาดกระบัง)

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ (สายการผลิต)

กลุ่มบริษัทกุลธร - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>