916  

งาน นิคมอุตสาหกรรม คนพิการ มีที่พัก ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Accountant Mgr./ประจำที่ชลบุรี-นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง/มีประสบการณ์/เพศหญิง/สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษา

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD - จังหวัดชลบุรี

ผู้จัดการบัญชี ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูน

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD - จังหวัดลำพูน - 40,000-65,000 บาท/เดือน

Industrial Engineering(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ Lab (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - กรุงเทพฯ

Compliance Section Head (นิคมอุตสาหกรรม)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

Assistant Afterpress Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

PR (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) กทม

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล (คนพิการ)

Berli Jucker Public Company Limited (BJC) - กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน หรือตำแหน่งอื่นๆที่ผู้สมัครสนใจ (คนพิการ)

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยประกันคุณภาพ (QA & Lab)

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง วิศวกรที่ปรึกษา

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท เมคคานิก้า จำกัด - กรุงเทพฯ

Sales Support

JKT Electric Co., Ltd. - อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

กรุงเทพฯ

Civil Engineer วิศวกรโยธา - KG Solar

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าธุรการบัญชี

กรุงเทพฯ - 20,001-30,000 บาท/เดือน

คนขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

อำเภอบ้านแพรก, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดสระบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>