งาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 94 งาน  

Technician Maintenance (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Process Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CAD CAM Technician (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค-อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Human Resource & General Affairs Officer

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงงาน

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

Supervisor (Injection Mold)-นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

Assistant Manager

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Project& Design Engineer

ไทย

Quality Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดชลบุรี

Engineer (Experiment Department)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Internal Audit Officer

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QC Supervisor

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Technician (Gateway)

ตำบลแปลงยาว, อำเภอแปลงยาว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Planner

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Electric Engineer

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Technician (Ayutthaya)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 13,500-15,000 บาท/เดือน

Recovery Staff (พนักงานในส่วนงานโรงงาน)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Staff of Admin

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>