15  

งาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ใน ไทย

  
  
สถานที่

 ไทย

ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างฉีดพลาสติก

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมแม่พิมพ์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับสมัครช่างซ่อมบำรุงทั่วไป(ด่วน) บริษัทเอฟเอสเค(ไทยแลนด์)จำกัด

ไทย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์ (MOLD ASSISTANT MANAGER)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรควบคุมการผลิตแม่พิมพ์

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor (Injection Mold)-นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

Supervisor (Injection Mold)-นครราชสีมา

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา

Product Engineer / Production Engineer

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Product Engineer / Production Engineer

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

IT Officer

บริษัท เอฟเอสเค (ไทยแลนด์) จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Process Engineer

บริษัท เอฟเอสเค (ไทยแลนด์) จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการ

บริษัท เอฟเอสเค (ไทยแลนด์) จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HR officer

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา