งาน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ใน ไทย

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 53 งาน  

HRD Senior Officer/Officer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : อยุธยา)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Process Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค)

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Control Manager (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : อยุธยา)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Design Engineer

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Planning Staff

ไทย

Production Planning Officer (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

จป.วิชาชีพ

อำเภอกบินทร์บุรี, จังหวัดปราจีนบุรี

จป.วิชาชีพ

ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สัญญา 6 เดือน)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supply Chain Management Controller *ด่วนมาก

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Assistant Manager or Manager, Accounting and Finance

ตำบลบ้านเลน, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Supervisor Production (SMT)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Japanese Interpreter (Production)

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Mold Technician

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Assistant Manager

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Technician

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดชลบุรี

Production Staff

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Supervisor

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่/วิศวกรระบบงาน ISO และข้อกำหนดเฉพาะทางมาตรฐานอุตสาหกรรม (TS)

จังหวัดชลบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>