30  

งาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ใน ภาคกลาง

  
  

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Senior Technician(Tool Room)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค / Technician

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 11,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Design Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง Logistic Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง Warehouse Staff

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง ผู้ควบคุมและซ่อมเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์ (Operator)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกควมคุมระบบประกันคุณภาพ GMP&ISO(MS Supervisor/QSC)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่ง Planning Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการห้องอาหาร ประจำ TM Land จ.อยุธยา

บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำ TM Land จ.อยุธยา)

บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000 บาท/เดือน

Chief Design Engineer J1403874 *Japanese is required

บริษัทจัดหางาน เจ แคเรียร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Bow Molding Operator

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Filler Operator

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ ตันแลนด์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Packing operator

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2    >>