71  

งาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ใน ภาคกลาง

  
  

Press Engineer // ชาย-หญิง // จ-ศ // ประจำงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ // มีประสบการณ์ // สนใจติดต่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่อโศกก่อนคะ ติดต่อได้ที่ปาล์ม 092

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-45,000 บาท/เดือน

Assembly Engineer // ชาย-หญิง // จ-ศ // ประจำงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ // มีประสบการณ์ // สนใจติดต่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่อโศกก่อนคะ ติดต่อได้ที่ปาล์ม 092

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-45,000 บาท/เดือน

Press Engineer // ชาย-หญิง // จ-ศ // ประจำงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ // มีประสบการณ์ // สนใจติดต่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่อโศกก่อนคะ ติดต่อได้ที่ปาล์ม 092

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-45,000 บาท/เดือน

Assembly Engineer // ชาย-หญิง // จ-ศ // ประจำงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ // มีประสบการณ์ // สนใจติดต่อสัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่อโศกก่อนคะ ติดต่อได้ที่ปาล์ม 092

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-45,000 บาท/เดือน

วิศวกร IE/PE ประจำสาขาโรจนะ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค(Injection condition/Maintenance)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Chemical Engineer Paint

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Engineer

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance staff

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PROCESS CONTROL

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

DesignTechnician/ ช่างเทคนิค

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Accounting Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Programmer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ซุปเปอร์ไวเซอร์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-25,000 บาท/เดือน

IT Support

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

BOI / Import / Export officer

อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Quality Engineer

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sr.Officer (Employee Relationship)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรQA (ประจำโรงงานอยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายบัญชี (SUPERVISOR)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>