43  

งาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ใน ภาคกลาง

  
  

Maintenance Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและควบคุมเครื่องจักร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Associate Buyer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance Asst.Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค (Technician)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HR/GA Supervisor

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

HR Officer (Payroll)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance Supervisor

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Machine Maintenance Eigineer

บริษัท ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม PM Technician (Ichitan Green Factory)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ควบคุมและซ่อมผลิตผลิตภัณฑ์ (Operator)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Manager/Asst. Human Resource (Ichitan Green Factory)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Asst. Manager Finished Goods & Logistics

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Manager/Asst.Manager

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Electrical Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าแผนกควมคุมระบบประกันคุณภาพ GMP&ISO(MS Supervisor/QSC)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA Data Analyst

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้างาน ส่วนงานวิจัย (R&D Supervisor)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>