154  

งาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ใน ไทย

  
  

Japanese Interpreter (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ. อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Safety Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Software Engineer & Sr.Electrical&Software Development

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Product Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

CQE Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

HRD Officer/Sr.Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-25,000 บาท/เดือน

Programmer / Sr.Programmer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-35,000 บาท/เดือน

Process Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-25,000 บาท/เดือน

Mechanical Design Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Engineer/Sr.Engineer Facility

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-30,000 บาท/เดือน

HR Officer/Sr.Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Tooling Design Engineer & Tooling Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Equipment Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-25,000 บาท/เดือน

Industrial Engineer / Sr. Industrial Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

TECHNICIAN

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Design Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

R & D Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดชลบุรี

Engineer

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานขาย/ประสานงานขาย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 25,000-35,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>