139  

งาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ใน ไทย

  
  

วิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์เเละด้านไฟฟ้า / นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ1

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO.,LTD - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Univentures Public Company Limited - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส (ปฏิบัติงาที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา)

Univentures Public Company Limited - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ขาย - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 3)

จังหวัดตราด

ครูฝึกงานบริการรถยนต์

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (จป)

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าหน่วยพลังงานทดแทน

บริษัท โฟร์ ที. จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่ - 17,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิชาการประชาสัมพันธ์ (ศูนย์สระบุรี) ** ด่วน

จังหวัดสระบุรี

ผู้ประสานงานโครงการ(ศูนย์สระบุรี) ** ด่วน

จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป/หัวหน้าแผนกผสม-เตาหลอม

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ช่างกล,เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (ศูนย์สระบุรี) ** ด่วน

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(Document Control)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ต้องการแพทย์แขวนใบ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักวิทยาศาสตร์

บางเขน, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานคลังสินค้าประจำโรงงานอยุธยา

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาสตร์)เท่านั้น

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 18,000-22,000 บาท/เดือน

Driver

จังหวัดสระบุรี

หัวหน้าแผนกพัฒนาบรรจุภัณฑ์

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>