78  

งาน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่วางแผน

จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่วางแผน

ไทย

เจ้าหน้าที่วางแผน

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด - จังหวัดชลบุรี

HR Supervisor

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Engineer (วิศวกรสิ่งแวดล้อม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล)

บางกะปิ, กรุงเทพฯ

Supervisor Production

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดตรัง - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์/พรีเซลส์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนครราชสีมา - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสงขลา - 9,000-11,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชุมพร

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดปทุมธานี - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชลบุรี - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดระยอง - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดราชบุรี - 9,000 บาท/เดือน

ช่างล้างแอร์

บริษัท เวิล์ดแคร์ เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>