3660  

งาน นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ใน ไทย

  
  

เลขา นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

บางรัก, กรุงเทพฯ

Assistant Afterpress Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ Lab (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - กรุงเทพฯ

Industrial Engineering(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

พนักงานประจำร้านกาแฟดิโอโร่ (สาขา สินสาคร ใกล้กับ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอาคาร

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ประจำส่วน

อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม

คนทำสวน

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานคลังสินค้า

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Sales Assistance Manager

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเคมี

อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

Sales Engineer (วิศวกรขาย)

พญาไท, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้แทนขายเทคนิค (เคมี) /Technical Sales Representative (Chemical)

คลองเตย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำบางเพรียง จ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานบัญชีทั่วไป

ประเวศ, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>