4181  

งาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ใน ไทย

  
  

หัวหน้าแผนกบริหารอุปกรณ์การตลาด (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด) - กรุงเทพฯ

project Engineer ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (ด่วนมาก)

Premium Equipment & Engineering Co:;LTD - กรุงเทพฯ

ช่าง Control เครื่อง CNC (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วนมาก

Premium Equipment & Engineering Co:;LTD - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

เลขานุการ ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

Premium Equipment & Engineering Co:;LTD - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

รับนักศึกษาฝึกงาน (งานธุรการ งานคอมพิวเตอร์ งานบุคคล)(ฝึกงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

Premium Equipment & Engineering Co:;LTD - กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกบริหารอุปกรณ์การตลาด (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วนมาก

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (แผนกผลิต) ** ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

PR (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน) กทม

กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม (ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรมมบางชัน)

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วนมาก

กรุงเทพฯ

หัวหน้างาน (ผู้เชี่ยวชาญกล่องกระดาษ) ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

ช่างเทคนิคไฟฟ้า (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 11,500-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วน

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) ด่วนมากๆ

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/PR/Entertain ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กรุงเทพฯ

Utility Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

Service Engineer วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล (กทม.) ด่วน (ทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ บัญชี Stock ** ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน-เสรีไทย

บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

อาจารย์ สอน เครื่องกล-เครื่องยนต์ ภาค ทฤษฏีและ ปฎฺิิบัติภายในบริษัท (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>