14  

งาน นิคมหนองแค ใน จังหวัดสระบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดสระบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดสระบุรี

ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่องกล

จังหวัดสระบุรี - 13,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)

จังหวัดสระบุรี

HR Officer

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด - จังหวัดสระบุรี

Project Engineer

บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด - จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานฝ่ายบริหารคุณภาพ (QM Operator)

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า (Logistics Staff)

จังหวัดสระบุรี

วิศวกร (Engineer)

จังหวัดสระบุรี

พนักงานช่างประจำฝ่ายผลิต (Maintenance)

จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขา สระบุรี

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด - จังหวัดสระบุรี - 11,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สินเชื่อ Tesco Visa Card - สาขาสระบุรี

จังหวัดสระบุรี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการ และ ผู้ช่วยกุ๊ก ประจำสาขาโรบินสัน สระบุรี ((ด่วนมาก))

จังหวัดสระบุรี

วิศวกรซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) ด่วนมาก

บริษัท สหโมเสค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสระบุรี