45  

งาน นิคมมาบตาพุต ใน จังหวัดระยอง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด , นิคมเอเซีย , ปฏิบัติงานจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงไฟฟ้า

จังหวัดระยอง - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานทั่วไป

จังหวัดระยอง - 10,000-12,000 บาท/เดือน

วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล

จังหวัดระยอง - 15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต

จังหวัดระยอง - 12,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

จังหวัดระยอง - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดระยอง - 10,000-12,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยวิจัยและควบคุม

จังหวัดระยอง - 12,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุงเครื่องกล

จังหวัดระยอง - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ(มาบตาพุด)

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 12,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สโตร์ (รับด่วน มาก)

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 12,000-14,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ(ปลวกแดง)

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล (ระยอง)

จังหวัดระยอง - 17,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำแผนกสโตร์และซ่อมบำรุง (ระยอง)

จังหวัดระยอง - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชี/ธุรการบัญชี

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยวิศวกร

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ - 14,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างยนต์

จังหวัดระยอง - บางแค, กรุงเทพฯ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>