32  

งาน นิคมมาบตาพุด ใน จังหวัดระยอง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดระยอง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานนิคมมาบตาพุด , นิคมเอเซีย , ปฏิบัติงานจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง - 9,000 บาท/เดือน

Engineer_(SCS) ศูนย์ระยอง_รับด่วนมาก

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

sale areaประจำเขต จ.ระนอง

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดระยอง - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดระยอง - 12,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า งานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดระยอง - 15,000-17,000 บาท/เดือน

งานวิศวกรเครื่องกล

จังหวัดระยอง - 15,000-17,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

จังหวัดระยอง - 10,000-10,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดระยอง - 10,500-12,000 บาท/เดือน

สามัญวิศวกร

จังหวัดระยอง - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่าง

จังหวัดระยอง - 9,500-10,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง/ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ รับด่วน

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 9,000-18,000 บาท/เดือน

โหลดสาร

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 9,000-15,000 บาท/เดือน

จป.เทคนิค

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างโยธา/ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงอาคาร

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 12,000-14,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค ระยอง

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

รับสมัครคนงานชาย

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

วิศวกรเครื่องกล ระยอง

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

หน้า:     1 | 2    >>