งาน นิคมบางชัน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 222 งาน  

Production Engineer

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อทะเบียนรถ สาขาบางปะกง

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ -บัญชี

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

PLANNER

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Asst.Supervisor Utility (ฉะเชิงเทรา)

ตำบลเกาะขนุน, อำเภอพนมสารคาม, จังหวัดฉะเชิงเทรา

purchasing chief

ตำบลแปลงยาว, อำเภอแปลงยาว, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าทีบัญชี (A/R)

ตำบลพิมพา, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Chief PE

ตำบลท่าสะอ้าน, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงาน VM & Display @โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา ด่วน

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร HRD) ด่วนๆ ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) - จังหวัดฉะเชิงเทรา

CNC Maintenance Supervisor

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

CNC Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ )

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Painting Supervisor

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

R&D Engineer

ตำบลบางสมัคร, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Homological Section Chief

ตำบลบางสมัคร, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ขายและบริการลูกค้า (ประจำสาขา บางปะกง)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Leader พนักงานธูรการผลิต (แผนกเครื่องฉีด)

ตำบลบางปะกง, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรเคมี

ตำบลบางสมัคร, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานนิคมบางชันในจังหวัดฉะเชิงเทรา
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>