102  

งาน นิคมบางชัน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอบางปะกง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าหน่วยผสมเม็ดพลาสติก

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิต

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

NPD Specialist

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานระดับปฏิบัติการ ( สามารถสอบถามและเลือกแผนกที่สังกัดได้ )

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักวิจัยและพัฒนา / นักเคมี

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกร

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรเขียนแบบ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Technician

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าส่วนงานธุรการ : General Affair Section Chief

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพ

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขานุการผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ระดับ 3 (Staff 3) ประจำแผนก SEA Logistics

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรขาย / Sales engineer , Sales Repersentative

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Sales Engineer

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการกลุ่มคลังสินค้า/ผู้จัดการแผนกขนส่ง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ )

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าส่วนงานวางแผนการผลิตหลัก : Master Plan Section Chief

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>