งาน นิคมบางชัน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 113 งาน  

Business Development (Export)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

นักเคมี (วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานทดสอบQC (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขาย

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Warehouse Supervisor (หัวหน้าแผนกคลังสินค้าวัตถุดิบ)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ขายฝ่ายต่างประเทศ (เพศชาย)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้างาน ส่วนงานติดตั้ง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 16,000-18,000 บาท/เดือน

Driver O2

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค (เวลโกรว์)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานออกแบบเครื่องกล

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

Supervisor-Assistant Manager QA/ QC

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและคัดเลือก)

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาบุคลากรและฝึกอบรม)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานทดสอบ QA/QC

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

R&D Supervisor (ปฏิบัติงานที่ฉะเชิงเทรา )

จังหวัดฉะเชิงเทรา

Training Staff & ER. (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์)

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา, จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>