807  

งาน นักแปล ใน ไทย

  
  

ล่าม/นักแปล

จังหวัดสมุทรปราการ

้นักแปลอิสระ

ไทย

นักแปลภาษาจีนอิสระ (Freelance Translator)

กรุงเทพฯ

นักแปลภาษาพม่าอิสระ (Freelance Translator)

กรุงเทพฯ

นักแปล/Translator

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญด้านการเกษตร พฤกษศาสตร์ สมุนไพร

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

กองบรรณาธิการ (นักเขียน นักแปล ประจำกองบรรณาธิการ)

กรุงเทพฯ

นักแปล ภาษาต่างๆ บรรณาธิการ ต้นฉบับปรู๊ฟงานเพื่อส่งโรงพิมพ์อิสระหรือประจำ

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

นักแปล

กรุงเทพฯ

นักแปล จากไทย เป็นอังกฤษ

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ การประกันภัย

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญระบบอิเลกทรอนิกส์ (Electronics)

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทุกสาขา

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลภาษายาวี / มลายู

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญด้าน IT

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลภาษาพม่า

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญด้านระบบ Logistics

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลอิสระ เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

นักแปลภาษาฝรั่งเศส

Modern Publishing Ltd.,Part - จตุจักร, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>