54  

งาน นักศึกษาฝึกงาน ภาษาอังกฤษ ใน ไทย

  
  

นักศึกษาฝึกงานประจำกองบรรณาธิการภาษาอังกฤษ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

Trainee/นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดภูเก็ต

Trainee/นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)

จังหวัดภูเก็ต

Trainee/นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)

จังหวัดภูเก็ต

Trainee/นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดภูเก็ต

Trainee/นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย)จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - 300 บาท/วัน

นักศึกษาฝึกงานฝ่ายการตลาด ด่วน

บริษัท อี.คิว.พลัส กรุ๊ป จำกัด - กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน (การตลาด)

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักศีกษาฝีกงาน

TS BOARDING HOUSE CO.,LTD. - กรุงเทพฯ - 5,000 บาท/เดือน

นักศึกษาฝึกงาน

อำเภอเกาะพะงัน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาฝึกงาน

จังหวัดภูเก็ต

นักศึกษาฝึกงาน (***ชั้นปีที่ 3 หรือ ช

ไทย

นักศึกษาฝึกงานสายการตลาด (***ปีที่ 4

ไทย

นักศึกษาฝึกงาน

กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>