138  

งาน นักศึกษาฝึกงาน ภาษาอังกฤษ ใน ไทย

  
  

นักศึกษาฝึกงานภาคภาษาอังกฤษ

อำเภอสันกำแพง, จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาฝึกงาน.สหกิจศึกษา รับเฉพาะปี 2558 นี้เท่านั้น

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด - กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงานวิศวกรรม

บางนา, กรุงเทพฯ

นักศึกษาฝึกงาน

ไทย

ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ***ด่วน***/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย /ช่างซ่อมเครื่องแพคเกจจิ้งและเซอร์วิสลูกค้า***ด่วน*** / พนักงานขับรถให้ผู้บริหารบริษัท***ด่วน*** / นักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี ให้ฝึกงานทางด้าน ต้นทุน - รับ - จ่าย เริ่ม เดือนธันวาคม 58

จังหวัดสมุทรสาคร - จังหวัดนนทบุรี

นักศึกษาฝึกงาน

ไทย

นักศึกษาฝึกงาน

ไทย

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน ( Production Technician )

จังหวัดระยอง

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน

ไทย

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

นักศึกษาฝึกงาน (Trainee) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

จังหวัดพังงา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>