9  

งาน นวด ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง ช่างติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์

จังหวัดพิษณุโลก

Process Engineer (B100 and Glycerin)

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก

Accounting Staff

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก - 17,000-25,000 บาท/เดือน

Design and Mechanical Engineer

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก - 20,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถผู้บริหาร (พนักงานประจำ)

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก - 12,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป(สาขาพิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำโรงงานสาขาพิษณุโลก STA-PL

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

ผู้จัดการฝ่ายผลิต จ.พิษณุโลก (STA-PL)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำจังหวัดพิษณุโลก(STA-PL)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก