6  

งาน นวด ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น

จังหวัดพิษณุโลก - 16,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการ(สาขาเครื่องกล)

บริษัท เมืองสะอาด จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 20,000-35,000 บาท/เดือน

Design and Mechanical Engineer

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก - 20,000-35,000 บาท/เดือน

Process Engineer (B100 and Glycerin)

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก

พนักงานขับรถผู้บริหาร (พนักงานประจำ)

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก - 12,000 บาท/เดือน

Accounting Staff

จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดพิษณุโลก - 17,000-25,000 บาท/เดือน