64  

งาน ธุรการ ใน จังหวัดลำปาง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ธุรการ/บัญชี/การเงิ/เลขานุการ

จังหวัดลำปาง

รับสมัคร เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน

Advance search - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ช่างเชื่อมโลหะ (โรงกลึง)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถรับส่งงาน (โรงกลึง)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครพนักงานขับรถเทลเลอร์บรรทุกน้ำมัน /รถสิบล้อบรรทุกน้ำมัน (ลงโฆษณาที่จังหวัดลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

จังหวัดลำปาง - 8,500-9,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานขับรถเทลเลอร์บรรทุกน้ำมัน /รถสิบล้อบรรทุกน้ำมัน (ลงโฆษณาที่จังหวัดลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ PANASONIC (ประจำเขตลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ PANASONIC (เขตลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง - 8,001-10,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง - 20,001-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนประจำคณะนิติศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมการผลิต

บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง QA Supervisor

จังหวัดลำปาง - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ

จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ ประจำสาขา ลำปาง

จังหวัดลำปาง - 12,001-15,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>