งาน ธุรการ ภาษาอังกฤษ ใน ภาคกลาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 170 งาน  

ครูปฐมวัย (ภาษาอังกฤษคล่อง)

จังหวัดสุพรรณบุรี

นักศึกษาฝึกงาน สาขาภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครูสอนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

ตำบลต้นโพธิ์, อำเภอเมืองสิงห์บุรี, จังหวัดสิงห์บุรี - 150-200 บาท/ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Full Time )

ตำบลคลองสวนพลู, อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ธุรการ - วังน้อย อยุธยา

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,500-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Product Design Engineer ( ออกแบบผลิตภัณฑ์ )

ตำบลลำตาเสา, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจสอบภายใน (จ้างเหมาปฏิบัติงาน)

ตำบลนครนายก, อำเภอเมืองนครนายก, จังหวัดนครนายก - 20,000 บาท/เดือน

Regulatory affair staff

ตำบลหนองปลาหมอ, อำเภอหนองแค, จังหวัดสระบุรี

Export Document Supervisor

ตำบลอัมพวา, อำเภออัมพวา, จังหวัดสมุทรสงคราม

Sales Manager / Executives

จังหวัดชลบุรี - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QA/QC Staff

ตำบลบ้านโพ, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตำบลบ้านหว้า, อำเภอบางปะอิน, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานบัญชี (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขาย-การตลาด)

ตำบลบางกระทุ่ม, อำเภอบางกระทุ่ม, จังหวัดพิษณุโลก

ER Officer

ตำบลบัวลอย, อำเภอหนองแค, จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ IT Support

ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก

Planner Officer

ตำบลลำไทร, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว)

บริษัท ซีเอสจี โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - จังหวัดนครสวรรค์ - 330-390 บาท/วัน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานธุรการ ภาษาอังกฤษในภาคกลาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>