งาน ธุรการ ประสานงาน ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

ธุรการประสานงานโครงการ

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่สาขา(ธุรการทั่วไป)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการลำพูน

จังหวัดลำพูน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2

บริษัท เคฮิน (ไทยแลนด์) จำกัด - อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา Staffing Consultant-ลำพูน

จังหวัดลำพูน - 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (บ่อวิน อ.ศรีราชา, ชลบุรี, เชียงใหม่, ลำพูน)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง

จังหวัดลำพูน - จังหวัดสมุทรปราการ

Engineer

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาพูน

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการสาขา(ฝึกหัด) สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

เสมียน / บัญชี

จังหวัดลำพูน - 8,500-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจ

จังหวัดลำพูน