งาน ธุรการ ประสานงาน ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

โฟร์แมน

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างไฟฟ้า

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ช่างประจำแผนกบริการซ่อมตัวถังและสี

จังหวัดลำพูน

PURCHASING EXPERIENCE (เจ้าหน้าที่ประสบการณ์ฝ่ายจัดซื้อ)

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ตำบลยางเนิ้ง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน

Administration Staff /Lamphun

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน - จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

จังหวัดลำพูน

Officer, Production Scheduling (Base in Lamphun)

จังหวัดลำพูน

Officer, Production Admin (Base in Lamphun)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน