งาน ธุรการ ประสานงาน ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

ธุรการประสานงานโครงการ

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการลำพูน

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าแผนกธุรการและจัดส่ง

จังหวัดลำพูน - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (PC ) TOSHIBA ประจำสาขา Global house ลำพูน โทรฯ คุณแนน 061

จังหวัดลำพูน - 7,800 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า (PC ) TOSHIBA ประจำสาขา Global house ลำพูน โทรฯ คุณแนน 061

จังหวัดลำพูน - 7,800 บาท/เดือน

วิศวกร

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาลำพูน)

จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager-Non food 1) สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการสาขา(ฝึกหัด) สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

เสมียน / บัญชี

จังหวัดลำพูน - 8,500-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจ

จังหวัดลำพูน

พนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุด เชียงใหม่ ลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน

ช่างคอมพิวเตอร์

จังหวัดลำพูน - 9,500-14,000 บาท/เดือน

ช่างคอมพิวเตอร์

จังหวัดลำพูน - 8,500-16,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง Section Manager Frozen สาขาลำพูน

จังหวัดลำพูน