งาน ธุรการ ประสานงาน ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 20 งาน  

ธุรการประสานงานโครงการ

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้แทนขาย ( ปฏิบัติงานที่ ดูโฮม สาขาเชียงใหม่ )

บริษัท ดูโฮม จำกัด - จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

ตำบลป่าซาง, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาด-สาขาลำพูน

บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด - จังหวัดลำพูน

Officer, Safety Technical (Lamphun Branch)

ตำบลป่าสัก, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Officer, Production Scheduling (Base in Lamphun)

จังหวัดลำพูน

Production Manager

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Asst.Production Manager

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

F&B Manager /Asst.F&B Manager (ด่วนมาก)

จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการฝ่ายบริการกอล์ฟ Golf Operation Manager (ด่วนมาก)

ตำบลแม่ทา, อำเภอแม่ออน, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Officer Technical Skill Development Trainer (Lamphun Branch)

จังหวัดลำพูน

PRODUCTION ENGINEER MANAGER

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

รับสมัครช่างไฟฟ้า ด่วน ลำพูน เงินดี

จังหวัดลำพูน - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Customer service / Sales representative / บัญชี

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

พนักงานขายหน้าร้าน

ตำบลป่าสัก, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 9,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานธุรการ ประสานงานในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา