งาน ธุรการ ประสานงาน ใน จังหวัดลำพูน

ประวัติการค้นหาล่าสุด
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำพูน

งานที่ 1-13 จาก 13 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานทั่วไป

ตำบลห้วยยาบ, อำเภอบ้านธิ, จังหวัดลำพูน

ธุรการประจำหน้าร้าน ประจำสาขา บิ๊กซีลำพูน

บริษัท เยาวราชกรุงเทพ จำกัด - จังหวัดลำพูน 10,000 บาท/เดือน

ธุรการบัญชี

ตำบลม่วงน้อย, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ตำบลเหมืองจี้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ธุรการ

ตำบลเวียงยอง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 9,500 บาท/เดือน

ธุรการการตลาด 1 ตำแหน่ง

ตำบลหนองหอย, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน 9,000 บาท/เดือน

ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ตำบลหนองหอย, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน 9,000 บาท/เดือน

Sales Exclusive

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าฝ่ายขายต่างประเทศ

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน 12,001-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา จังหวัดลำพูน(สาขาลำพูน , สาขาถนนอินทยงยศ)

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - จังหวัดลำพูน

เจ้าหน้าที่ ISO (ด่วน)

ตำบลอุโมงค์, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน 12,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้า ATV 1 ตำแหน่ง

ตำบลหนองหอย, อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำพูน 9,000 บาท/เดือน

รับสมัครช่างไฟฟ้า ด่วน ลำพูน เงินดี

จังหวัดลำพูน 15,000-18,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานธุรการ ประสานงานในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา