งาน ธุรการ ประสานงาน ใน จังหวัดลำพูน

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-15 จาก 15 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายขายเขตภาคเหนือ

จังหวัดลำพูน - 30,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

ตำบลนครเจดีย์, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

ตำบลป่าซาง, อำเภอป่าซาง, จังหวัดลำพูน

Officer, Safety Technical (Lamphun Branch)

ตำบลป่าสัก, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Officer, Production Scheduling (Base in Lamphun)

จังหวัดลำพูน

Production Manager

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Asst.Production Manager

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Japanese Interpreter

ตำบลมะเขือแจ้, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

Officer Technical Skill Development Trainer (Lamphun Branch)

จังหวัดลำพูน

PRODUCTION ENGINEER MANAGER

จังหวัดลำพูน

หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)

อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

รับสมัครช่างไฟฟ้า ด่วน ลำพูน เงินดี

จังหวัดลำพูน - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Customer service / Sales representative / บัญชี

ตำบลบ้านกลาง, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน

พนักงานขายหน้าร้าน

ตำบลป่าสัก, อำเภอเมืองลำพูน, จังหวัดลำพูน - 9,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานธุรการ ประสานงานในจังหวัดลำพูน
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา