11  

งาน ธุรการบัญชี ใน จังหวัดลำปาง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ด่วน* ธุรการ/บัญชี (ประจำ Site งานก่อสร้าง)

จังหวัดลำปาง - 9,000-11,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยเตาบีสกิต

จังหวัดลำปาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยเตาและเคลือบ

จังหวัดลำปาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

จังหวัดลำปาง - 10,000-14,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยเตรียมดิน

จังหวัดลำปาง - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ธุรการ/บัญชี (ประจำ Site งานก่อสร้าง)

จังหวัดลำปาง - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด (ลงโฆษณาที่ลำปาง)

จังหวัดลำปาง - 15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Power Plant Manager)

จังหวัดลำปาง

ครูภาษาไทย อาจารย์

จังหวัดลำปาง

ครู อาจารย์การบริหารการศึกษา

จังหวัดลำปาง

ครูปฐมวัย อาจารย์

จังหวัดลำปาง