งาน ธุรการบัญชี ใน จังหวัดลำปาง

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดลำปาง

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control)

ตำบลแม่ถอด, อำเภอเถิน, จังหวัดลำปาง

นักบริหารการตลาด

ตำบลปงยางคก, อำเภอห้างฉัตร, จังหวัดลำปาง - 12,000-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำ สยามทีวี จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง - 9,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

จังหวัดลำปาง - 40,000-45,000 บาท/เดือน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

จังหวัดลำปาง

วิศวกรโยธา / เครื่องกล ประจำโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง

จังหวัดลำปาง

หัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ (ปฎิบัติงานที่ จ. ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการสำนักงานคลังสินค้าจังหวัด (กำแพงเพชร,ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

ผู้จัดการสำนักงานบัญชีและการเงิน (บางบาล,กำแพงเพชร,ลำปาง)

จังหวัดลำปาง

ด่วน รับสมัคร IT Administrative Officer

จังหวัดลำปาง - 7,000-12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานธุรการบัญชีในจังหวัดลำปาง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา