379  

งาน ธอส ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (Production Blue Hat)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเวศ, กรุงเทพฯ

พนักงานปฏิบัติการพิเศษ (Fire man)

ประเวศ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเวศ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ

อำเภอวิเศษชัยชาญ, จังหวัดอ่างทอง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แนะแนวและส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานตรวจรับ - สโตร์ (ปฏิบัติงานที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)

อำเภอสูงเนิน, จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่เทคนิคก่อสร้าง

ประเวศ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้เช่าสัมพันธ์

ประเวศ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Employee Relation & Happy Workplace)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์ภาษาอังกฤษ / English Lecturer

สวนหลวง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ - 15,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

ประเวศ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

กรุงเทพฯ

ช่างปรับอากาศ, ช่างสุขาภิบาล, ช่างบริการงานวิศวกรรม,ช่างซ่อมบำรุงอาคาร,ช่างไฟฟ้า

ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่

ประเวศ, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข (Employee Relation & Happy Workplace)

Thai Union Frozen Products PCL. - จังหวัดสมุทรสาคร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>