360  

งาน ธนาคาร ใน ภาคใต้

  
  

เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO เป็นพนักงานในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โซนพื้นที่สุราษฎร์ธานี (บนฝั่ง) และ สุราษฎร์ธานี (บนเกาะสมุย)

อำเภอเกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร(ด่วน)ในโซนพื้นที่ สุราษฎร์ธานี (บนฝั่ง) และ สุราษฎร์ธานี (บนเกาะสมุย)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (ภูเก็ต) วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 (เวลา 12.00 - 18.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขาภูเก็ต (ถนนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9)

จังหวัดพังงา

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (สุราษฎร์ธานี) วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 (เวลา 12.00 - 18.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา ภูเก็ต (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย รับสมัครพื้นที่ ภูเก็ต พังงา

จังหวัดพังงา

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (นครศรีธรรมราช) วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 (เวลา 10.00 - 17.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดตรัง

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (หาดใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 (เวลา 12.00 - 18.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขาหาดใหญ่

จังหวัดนราธิวาส

ด่วนมาก...เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัดธนาคารกสิกรไทย โซนพื้นที่ สุราษฎร์ธานี (บนฝั่ง)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - 15,000-17,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินผ่านระบบธนาคาร

จังหวัดสงขลา - 8,000-10,000 บาท/เดือน

Job Opportunity: Relationship Manager - Small SME (Southern)/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ-สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (ภาคใต้)

TMB Bank Public Company Limited/ธนาคารทหารไทย - ภาคใต้

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Banker) พื้นที่ภาคใต้

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - ภาคใต้

Offer: Relationship Manager - Small SME (Southern)/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ-สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (ภาคใต้)

TMB Bank Public Company Limited/ธนาคารทหารไทย - ภาคใต้

Offer: Relationship Manager - Small SME (Southern)/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ-สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (ภาคใต้)

TMB Bank Public Company Limited/ธนาคารทหารไทย - ภาคใต้

Offer: Relationship Manager - Small SME (Southern)/ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ-สินเชื่อเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (ภาคใต้)

TMB Bank Public Company Limited/ธนาคารทหารไทย - ภาคใต้

พนักงานประจำร้าน

ชามูกริลล์ เนโกะคอฟฟี่ - จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ดู 55 )

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า - สาขาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

หน้า:     1 | 2 | 3    >>