งาน ธนาคาร ใน จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-11 จาก 11 งาน  

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) เป็นพนักงานประจำในสังกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในโซนพื้นที่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

Senior Booth & Event - MRT เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน (ประจำ จ.เพชรบุรี)

จังหวัดเพชรบุรี - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ/Credit Checker จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

ด่วน Supervisor / แคชเชียร์-บาร์น้ำ / บริการ / ครั่วทั่วไป ประจำสาขา ปตท.มือทอง พร๊อบเพอร์ตี้ ชะอำ

จังหวัดเพชรบุรี - 12,000-14,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการทีมสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา เพชรบุรี (Team Manager)

จังหวัดเพชรบุรี - 25,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (เพชรบุรี)

จังหวัดเพชรบุรี - 9,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้า

ตำบลท่าแร้ง, อำเภอบ้านแหลม, จังหวัดเพชรบุรี

Business Relations Officer (พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี)

จังหวัดเพชรบุรี

ที่ปรึกษาด้านการขายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถยนต์ใช้แล้วประจำพื้นที่ เพชรบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

สมุห์บัญชี สาขาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี