19  

งาน ธนาคาร ใน จังหวัดเพชรบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ปรจำอาคาร Citylink เพชรบุรี 35 / อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธนบุรี))

ธนบุรี, กรุงเทพฯ - จังหวัดเพชรบุรี - 13,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี / Accounting 2 ตำแหน่ง

อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี - 15,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมเครื่องแผนกผลิต (โรงงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โรงงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (โรงงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เลขานุการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าทีทรัพย์กรมนุษย์ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

พนักงานทั่วไป (รายวัน) (โรงงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

วิศวกร (โรงงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี (มีความรู้ด้าน BOI) สำนักงานใหญ่

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่ขาย (สำนักงานใหญ่)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง (โรงงาน จ.เพชรบุรี)

บริษัท อาหารและยาเพื่อสุขภาพ จำกัด - จังหวัดเพชรบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าหน้าที่การเงินนิติฯ (ประจำสำนักงานใหญ่ลุมพินี)

จังหวัดเพชรบุรี

Receptionist / พนักงานต้อนรับ

จังหวัดเพชรบุรี

Accounting Supervisor

จังหวัดเพชรบุรี