10  

งาน ธนาคาร ใน จังหวัดตรัง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดตรัง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (นครศรีธรรมราช) วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 (เวลา 10.00 - 17.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขานครศรีธรรมราช

จังหวัดตรัง

พนักงานมินิเคาร์เตอร์ ประจำเคาร์เตอร์บิ๊กซี ตรัง

จังหวัดตรัง

พนักงานการเงิน

อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สลักศิลป์จำกัด(ร้านสลักศิลป์ฟู้ดส์ช็อป) - จังหวัดตรัง

พนักงานขาย (เซลล์) ด่วนๆๆ

หจก.ธนภูมิ วี.เค. - จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Banker) พื้นที่ภาคใต้

จังหวัดตรัง

วิศวกรโครงการ ประจำ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ***ด่วนมาก*** (หาดใหญ่ & ตรัง)

มิตรตรัง - จังหวัดตรัง - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานเดินเอกสาร (ประจำตรัง) **ด่วนมาก

มิตรตรัง - จังหวัดตรัง