17  

งาน ธนาคารเกียรตินาคิน ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ตัวแทนประกันชีวิต)

จังหวัดเชียงใหม่

พนง.ขับรถตู้ (ภาคเหนือบน) มีใบขับขี่

จังหวัดเชียงใหม่

แคชเชียร์ ร้านอาหารญี่ปุ่น ด่วน (ประจำสาขาเชียงใหม่)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-9,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

UOB - จังหวัดลำปาง

ที่ปรึกษาทางการเงิน 2.ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด 3.การตลาด4.ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2.ที่ปรึกษาทางการเงิน 3. ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2.การตลาด 3.ผู้ช่วยผู้จัดการ 4. ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย5.โบรกเกอร์

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2. ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2. ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2.การตลาด 3.ผู้ช่วยผู้จัดการ 4. ตัวแทน

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (จ.เชียงใหม่)

จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานบัญชีและการเงิน

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการเขตขายตรง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดทางภาคเหนือ

กรุงเทพฯ - ภาคเหนือ - 14,500-50,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน