15  

งาน ธนาคารเกียรตินาคิน ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ประจำสาขา เชียงราย,ตะพานหิน,สุโขทัย,เกาะคา,พะเยา

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ตัวแทนประกันชีวิต)

จังหวัดเชียงใหม่

แคชเชียร์ ร้านอาหารญี่ปุ่น ด่วน (ประจำสาขาเชียงใหม่)

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-9,500 บาท/เดือน

พนง.ขับรถตู้ (ภาคเหนือบน) มีใบขับขี่

จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา กรุงเทพฯและต่างจังหวัด

UOB - จังหวัดลำปาง

ที่ปรึกษาทางการเงิน 2.ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด 3.การตลาด4.ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2.ที่ปรึกษาทางการเงิน 3. ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2.การตลาด 3.ผู้ช่วยผู้จัดการ 4. ประชาสัมพันธ์ฝ่ายขาย5.โบรกเกอร์

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2. ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2. ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายRecruiter ด่วน 2.การตลาด 3.ผู้ช่วยผู้จัดการ 4. ตัวแทน

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000 บาท/เดือน

Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา

จังหวัดพะเยา

ผู้จัดการเขตขายตรง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดทางภาคเหนือ

กรุงเทพฯ - ภาคเหนือ - 14,500 บาท/เดือน