8  

งาน ธนาคารเกียรตินาคิน ใน ภาคเหนือ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

Industrial Engineer - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา

จังหวัดพะเยา

Customer Representative / เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด (เชียงใหม่)

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานบัญชีและการเงิน

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

ผู้จัดการเขตขายตรง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดทางภาคเหนือ

กรุงเทพฯ - ภาคเหนือ - 14,500-50,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาหงษ์ฟ้า พลาซ่า แม่สายเชียงราย)

อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย - 19,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิต

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน