5  

งาน ที่พักฟรี ใน ทวีวัฒนา

  
  

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (ประจำกะ)/จัดส่ง

บริษัท ไดนามิค ไอซ์เชน เอ็นเทอร์ไพร์ซ จำกัด - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ

บริษัท ไดนามิค ไอซ์เชน เอ็นเทอร์ไพร์ซ จำกัด - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำออฟฟิศ

บริษัท ไดนามิค ไอซ์เชน เอ็นเทอร์ไพร์ซ จำกัด - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน/ช่างยนต์

บริษัท ไดนามิค ไอซ์เชน เอ็นเทอร์ไพร์ซ จำกัด - ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(ประจำออฟฟิต)

ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ - ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน